Web Development & SEO WEBart

Όροι χρήσης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο δικτυακός τόπος webart.gr, λειτουργεί υπό την εποπτεία της WΕΒart Active Media (στο εξής επονομαζόμενη ως Εταιρεία), που εδρεύει στην Παλλήνη Αττικής, Πατριάρχου Γρηγορίου Ε' 9.

Οι επωνυμίες, τα σήματα και τα προϊόντα που επίσης αναφέρονται στο δικτυακό τόπο webart.gr, απολαμβάνουν των δικαιωμάτων των νομίμων δικαιούχων τους.

Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του δικτυακού τόπου webart.gr, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει στα πλαίσια του δικτυακού τόπου webart.gr, αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο το ελληνικό δίκαιο.


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η Εταιρεία προσφέρει ένα σύνολο υπηρεσιών, το οποίο περιλαμβάνει:
1. τη σχεδίαση & κατασκευή ιστοσελίδων, ηλεκτρονικών καταστημάτων & διαδικτυακών εφαρμογών
2. τη διαδικτυακή προώθηση ιστοσελίδων
3. τη σχεδίαση εταιρικών ταυτοτήτων
4. τη φιλοξενία ιστοσελίδων
5. την παροχή υπηρεσιών κατοχύρωσης ή μεταφοράς domain name
6. τη δημιουργία & αποστολή διαφημιστών μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (newsletters) και κινητών τηλεφώνων (sms)
7. τη σχεδίαση & κατασκευή έρευνας μέσω ερωτηματολογίου στο διαδίκτυο.

Οι Πελάτες αποδέχονται τις προαναφερθείσες υπηρεσίες, που παρέχονται από την υποδομή που εποπτεύει η Εταιρεία, ως έχουν. Οι Πελάτες δε χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες αυτές για παράνομες ενέργειες όπως παρενόχληση, χρήση/διάθεση πειρατικού λογισμικού, αποστολή διαφημιστών μηνυμάτων χωρίς τη συγκατάθεση του παραλήπτη κλπ.

Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβίασης των όρων χρήσης με στόχο παράνομες ενέργειες, οι υπηρεσίες αναστέλλονται χωρίς επιστροφή των χρημάτων που έχουν καταβληθεί.

Οι Πελάτες οφείλουν να ενημερώνουν την Εταιρεία εγκαίρως για αναβάθμιση του πακέτου φιλοξενίας που χρησιμοποιούν μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.


ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Η αγορά υπηρεσιών γίνεται με κατάθεση σε Τραπεζικό λογαριασμό, έμβασμα ή αγορά online μέσα από ειδική ασφαλή φόρμα αγοράς υπηρεσιών.


ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

Η Εταιρεία δεν πραγματοποιεί επιστροφή χρημάτων για οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες της.


ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο webart.gr, καθώς και η χρήση του, υπόκεινται στους ακόλουθους όρους και κανόνες:
  • Κάθε πληροφορία, κείμενο, εικόνα, σχέδιο, λογισμικό και οπτικοακουστικό έργο, που εμπεριέχεται στο δικτυακό τόπο webart.gr, αποτελεί πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα και ως εκ τούτου προστατεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου ν. 2121/1993 "περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων".
  • Απαγορεύεται κάθε πράξη αναπαραγωγής, διανομής, τροποποίησης ή χρήσης τους για εμπορικό ή μη σκοπό χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας.
  • Η Εταιρεία λαμβάνει κάθε προσήκον και ευλόγως αναμενόμενο μέτρο, έτσι ώστε οι πληροφορίες και τα στοιχεία, που εμπεριέχονται στην ιστοσελίδα της, να είναι πλήρη, ακριβή και αξιόπιστα.
  • Η διασύνδεση της ιστοσελίδας με άλλες μέσω συνδέσμων (links), πραγματοποιείται μόνο για τη διευκόλυνση των χρηστών - επισκεπτών. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία των χρηστών - επισκεπτών, που προκύπτει από την αξιοποίηση της δυνατότητας διασύνδεσης με άλλη ιστοσελίδα μέσω συνδέσμων (links) ή από τη χρήση στοιχείων και πληροφοριών, που εμπεριέχονται σε κάθε παρόμοια ιστοσελίδα.
  • Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την ιστοσελίδα της, να προσθέτει, τροποποιεί ή/και αφαιρεί οποιοδήποτε στοιχείο ή/και πληροφορία που περιλαμβάνεται σ' αυτή χωρίς καμία προειδοποίηση. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή τους παρόντες όρους.
  • Η Εταιρεία θα διατηρεί σε προστατευμένο και ασφαλές αρχείο τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της, που έρχονται εις γνώση της και τα οποία επεξεργάζεται, βάσει των υποβληθέντων αιτήσεων και πραγματοποιηθεισών συναλλαγών, με σκοπό τη διατήρηση της καλύτερης δυνατής συναλλακτικής σχέσης.

ΑΡΘΡΑ

Οι πληροφορίες που παρέχονται μέσω των άρθρων της Webart αποτελούν προσωπικές γνώμες των αρθρογράφων. Η εφαρμογή των προτροπών έγκειται στην ευθύνη του αναγνώστη.


AΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Η πρόσβαση και χρήση του περιεχομένου του δικτυακού τόπου της Εταιρείας επιβεβαιώνει ότι ο χρήστης/επισκέπτης έχει κατανοήσει πλήρως όσα αναφέρονται παραπάνω καθώς και ότι συμφωνεί απόλυτα με τους όρους αυτούς. Η ανάγνωση του παρόντος κειμένου απαιτείται πριν από τη χρήση των υπηρεσιών της Εταιρείας.

Ο επισκέπτης - χρήστης της ιστοσελίδας webart.gr καλείται να αποδεχτεί τη χρήση Cookies, κατά την πρώτη φορά επίσκεψής του, όπως απαιτούν οι όροι της παρούσας Πολιτικής. Για ό,σο διαστημα χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα, θεωρείται ότι αποδέχεται την Πολιτική της Εταιρείας.
210 6034122